Mag u vrijwilligerswerk verrichten als u een uitkering ontvangt?

Als u een uitkering ontvangt van de gemeente of van het UWV, dan is het altijd verstandig om samen met uw contactpersoon uw wens om vrijwilligerswerk te doen, te bespreken. Hieronder leest u hier meer over.

Vrijwilligerswerk is een prima manier om te werken aan de terugkeer naar betaald werk. U doet vaardigheden op, bouwt aan uw netwerk en behoudt uw arbeidsritme. Ontvangt u een uitkering en wilt u starten met vrijwililgerswerk? Dan heeft u toestemming nodig van de uitkerende instantie. Voor mensen die een sollicitatieplicht hebben, is het namelijk erg belangrijk dat het vrijwilligerswerk u niet van het zoeken naar betaald werk afhoudt. Ook mag het doen van vrijwilligerswerk nooit een belemmering zijn voor het accepteren van een betaalde baan. Voor mensen met  een arbeidshandicap, wordt gekeken of het vrijwilligerswerk geen negatieve invloed heeft op de klachten. 
                                                      
UWV
Ontvangt u een uitkering van het UWV? Dan dient u contact op te nemen met uw contactpersoon van het UWV om vrijwilligerswerk te bespreken. Het standpunt van het UWV over vrijwilligerswerk vindt u hier.

Gemeente
Ontvangt u een uitkering van de gemeente Moerdijk? Dan dient u te overleggen met uw contactpersoon bij de gemeente om daar uw wensen voor vrijwilligerswerk te bespreken. Het is belangrijk om alle wijzigingen en veranderingen tijdig door te geven, dit bevordert de samenwerking en voorkomt problemen. Informatie over werk en inkomen van de gemeente Moerdijk vindt u hier .

Inloggen

  1. Wachtwoord vergeten?

Surplus Welzijn - Locatie Moerdijk

Kasteelweg 1
4761 BN Zevenbergen

Openingstijden vrijwilligerscentrale:
Donderdag 13.00 - 16.00 uur  spreekuur in het gemeentehuis Zevenbergen

T. 0168-331357
E. vwc-moerdijk@surplus.nl.

Spreekuren OnS Moerdijk:
Woensdag 10.00 - 12.00 uur Fendertshof, Fijnaart

Donderdag 13.00-16.00 uur Gemeentehuis, Zevenbergen

www.ons-moerdijk.nl