gemeente Moerdijk

Vrijwilligersverzekering

De gemeente Moerdijk vindt het belangrijk dat vrijwilligers verzekert zijn als zij hun vrijwilligerswerk uitvoeren. Alle Moerdijkse verenigingen en stichtingen die met vrijwilligers werken kunnen gebruik maken van de Vrijwilligerspolis. Dit is een collectieve verzekering waarbij vrijwilligersorganisaties hun vrijwilligers kunnen verzekeren tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk.
De vrijwilligerspolis is gratis, de kosten worden gedragen door de gemeente Moerdijk.

Uit welke verzekeringen bestaat de vrijwilligerspolis?

De Vrijwilligerspolis kent vijf verzekeringen:
1.   Een schade verzekering ongevallen voor vrijwilligers;
2/3 Een aansprakelijkheidsverzekering voor de organisatie en de vrijwilligers;
4.   Een ongevallen inzittenden verzekering;
5.   Een schadeverzekering verkeersdeelnemers.

1. Tegen welke risico's zijn vrijwilliger verzekerd met de schadeverzekering ongevallen?
De verzekering voorziet in een schadevergoeding aan een vrijwilliger (of diens nabestaanden ingeval van overlijden) ten gevolge van een ongeval waarbij de personenschade die een vrijwilliger lijdt volledig wordt vergoed. De schadevergoeding is niet afhankelijk van de vraag wie aansprakelijk is voor het ongeval.

Verzekerd bedrag ongevallen
Het verzekerd bedrag is € 2.500.000,--. Er is geen eigen risico.

En de persoonlijke eigendommen van de vrijwilligers?
Er is een dekking voor zaakschade aan persoonlijke eigendommen van vrijwilligers na een ongeval. Het verzekerd bedrag is € 5.000,--

Cascoschade aan het prive motorvoertuig van vrijwilligers is, onder voorwaarden, aanvullend voor max. € 30.000,-- verzekerd. Ook het no-claim verlies.
Deze dekking kent een eigen risico van € 250,--.

2/3. Tegen welke risico's zijn vrijwilligers en hun organisaties verzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering?
Deze vezrsekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan aan zaken van derden. (Uitzondering: (motor) voer - vaar - vliegtuigen). De verzekering dekt tegelijkertijd de aansprakelijkheid voor personenschade.
De aansprakelijkheid van de vrijwilligersorganisaties zelf is tevens verzekerd. Onder de aansprakelijkheidsverzekering valt niet de schade aan eigendommen van de organisatie en de vrijwilligers zelf.

Verzekerd bedrag W.A.
Het verzekerd bedrag is € 2.500.000,--. Er is geen eigen risico.

Opzichtschade
De aansprakelijkheid voor schade aan zaken van anderen die een vrijwilligersorganisatie in gebruik heeft, is eveneens verzekerd.

Verzekerd bedrag Opzichtschade
Het verzekerd bedrag voor roerende zaken is € 10.000,-- en voor onroerende zaken € 100.000,--

4. Tegen welke risico's zijn vrijwilligers verzekerd met de ongevallen inzittenden verzekering?
In het huidige verkeer kunnen zich situaties voordoen waarbij een inzittende schade lijdt. Dat kan ook vrijwilligers overkomen.
Deze verzekering geeft een uitkering bij:
-- overlijden;
-- blijvende invaliditeit.
Het ongeval dient te zijn ontstaan binnen de Benelux of Duitsland en het motorvoertuig dient op het moment van het ongeval in gebruik te zijn voor het vrijwilligerswerk.

Verzekerd bedrag per persoon
A. bij overlijden € 7.500,-- per persoon
B. bij blijvende invaliditeit € 25.000,-- maximaal.

5. Welke risico's dekt de schadeverzekering Verkeersdeelnemers?
Deze verzekering geeft recht op vergoeding van schade die werknemers / vrijwilligers van de organisatie lijden als gevolg van een ongeval tijdens deelname aan het verkeer.

Verzekerd bedrag;
Het verzekerd bedrag is € 1.250.000,--. Er is geen eigen risico.

Wat moet u doen bij schade?
Na een ongeval/schade dient u dit zo snel mogelijk aan het Vrijwilligerspunt Eindhoven te laten weten. Op de website vindt u een schade- aangifteformulier. Hierop kunt u alle belangrijke feiten en omstandigheden invullen. Door een schade of een ongeval zo snel mogelijk bij het Vrijwilligerspunt te melden, voorkomt u problemen achteraf.
De Vrijwilligerspolis betreft een aanvullende verzekering welke alleen geldt als er niet op een andere manier in risico-dekking is voorzien.

De Vrijwilligerspolis staat op naam van Vrijwilligerspunt Eindhoven. Vrijwilligerspunt Eindhoven is de polishouder. De verzekeringen van de Vrijwilligerspolis zijn, via assurantiemakelaardij IAK Eindhoven ondergebracht bij verzekeringsmaatschappij Chartis te Rotterdam.

Waar kunt u zich voor de Vrijwilligerspolis aanmelden?
Vor meer informatie over en registratie voor de Vrijwilligerspolis kunt u contact opnemen met Vrijwilligerspunt Eindhoven. Alle informatie staat ook op de website.
Vrijwilligerspunt Eindhoven
De Vrijwiligerspolis
Postbus 2077
5600 CB Eindhoven
T. 040 - 219 34 00
Buiten kantoortijden (bij calamiteiten) 06 - 20 88 09 57
E.  de.vrijwilligerspolis@vrijwilligerspunteindhoven.nl
W.  www.vrijwlligerspunteindhoven.nl (doorklikken naar Vrijwilligersorganisaties)

Notabene:
Onder de W.A. dekking van de Vrijwilligerspolis is o.a. niet verzekerd: diefstal, vermissing en verdwijning van zaken/goederen en geld; schade door weersomstandigheden; schade aan eigendommen van de verzekerde organisatie zelf; schade aan eigendommen van de vrijwilligers.

Ook voor aanmedling voor de aparte Casco Object dekking bij evenementen en de Bestuurders aansprakelijkheid verzekeing, kunt u contact opnemen met Vrijwilligerspunt Eindhoven.

Bovenstaande brochure is een korte uitleg van de verzekeringen. Enkel aan de polisvoorwaarden kunnen rechten worden ontleend. De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij Vrijwilligerspunt Eindhoven en staan op de website.

Inloggen

  1. Wachtwoord vergeten?

Surplus Welzijn - Locatie Moerdijk

Kasteelweg 1
4761 BN Zevenbergen

Openingstijden vrijwilligerscentrale:
Donderdag 13.00 - 16.00 uur  spreekuur in het gemeentehuis Zevenbergen

T. 0168-331357
E. vwc-moerdijk@surplus.nl.

Spreekuren OnS Moerdijk:
Woensdag 10.00 - 12.00 uur Fendertshof, Fijnaart

Donderdag 13.00-16.00 uur Gemeentehuis, Zevenbergen

www.ons-moerdijk.nl