Vrijwilligersbeleid

Werken met vrijwilligers is een vak apart. In een tijd waarin aan veel vanzelfsprekendheden een einde komt, zoals levenslange binding aan een organisatie en altijd voldoende vrijwilligers, is het voor organisaties belangrijk om zich dit vak eigen te maken.

  
                                   
Werken met vrijwilligers is een vak dat, met de nodige investeringen, te leren is. Het
ontwikkelen van vrijwilligersbeleid lijkt in eerste instantie een kwestie van het bekijken
van enkele vrijwilligerscontracten en het daaruit destilleren van datgene wat voor de
eigen organisatie van toepassing is. Echter, als u echt profijt van uw vrijwilligersbeleid
wilt hebben en uw vrijwilligers aan u wilt binden, dan moet u het fundamenteler
aanpakken.
Vrijwilligers hebben rechten en plichten. Goede afspraken daarover geven houvast aan vrijwilliger en organisatie. Borging van het vrijwilligersbeleid binnen de organisatie is van belang. 
      
               

Het vastleggen van het vrijwilligersbeleid is noodzakelijk om helderheid te creëren omtrent het vrijwilligerswerk in de eigen organisatie. Daarnaast vereist vrijwilligersbeleid ook onderhoud: voor het verbeteren van het vrijwilligerswerk is het nodig dat het betreffende beleid regelmatig geëvalueerd en bijgesteld kan worden.

Wilt u meer weten over het opstellen van vrijwilligersbeleid dan kunt u via het contactformulier informatie opvragen.

Inloggen

  1. Wachtwoord vergeten?

Surplus Welzijn - Locatie Moerdijk

Kasteelweg 1
4761 BN Zevenbergen

Openingstijden vrijwilligerscentrale:
Donderdag 13.00 - 16.00 uur  spreekuur in het gemeentehuis Zevenbergen

T. 0168-331357
E. vwc-moerdijk@surplus.nl.

Spreekuren OnS Moerdijk:
Woensdag 10.00 - 12.00 uur Fendertshof, Fijnaart

Donderdag 13.00-16.00 uur Gemeentehuis, Zevenbergen

www.ons-moerdijk.nl