In veilige handen

Helaas is het een trieste actualiteit, maar ook verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties moeten alert zijn op grensoverschrijdend gedrag bij vrijwilligers. Dit is een lastig onderwerp en zeker niet iets wat je tijdens de koffiepauze even op tafel gooit. De noodzaak om het toch te bespreken en om alert te zijn is vaak genoeg bewezen.Om een kwetsbare groep (kinderen) zoveel mogelijk te beschermen tegen vrijwilligers met dubieuze motieven, heeft de minister van Justitie Dhr. Teeven besloten om de verklaring omtrent het gedrag te vergoeden aan vrijwilligers werkzaam met deze groep. Er zijn specifiek drie organisaties aangewezen. Sportclubs die aangesloten zijn bij NOC*NSF, Scouting Nederland, en steunpunt kindervakanties. Van een verklaring omtrent het gedrag gaat met name een preventieve werking uit.

Bij de vrijwilligerscentrale is ook de DVD 'in veilige handen' aanwezig. Deze DVD kunt u kosteloos lenen. De DVD geeft handvaten, tips over hoe je het gepsrek kunt aangaan en wat je als vrijwilligersorganisatie kunt doen aan preventie.

Daarnaast is er heel recentelijk gestart met het tuchtrecht vrijwilligerswerk. Een van de doelstellingen is het vrijwilligerswerk veilig te maken. Er wordt onder andere een registratielijst samengesteld.

Meer informatie: inveiligehanden.nl en  tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl

Inloggen

  1. Wachtwoord vergeten?

Surplus Welzijn - Locatie Moerdijk

Kasteelweg 1
4761 BN Zevenbergen

Openingstijden vrijwilligerscentrale:
Donderdag 13.00 - 16.00 uur  spreekuur in het gemeentehuis Zevenbergen

T. 0168-331357
E. vwc-moerdijk@surplus.nl.

Spreekuren OnS Moerdijk:
Woensdag 10.00 - 12.00 uur Fendertshof, Fijnaart

Donderdag 13.00-16.00 uur Gemeentehuis, Zevenbergen

www.ons-moerdijk.nl