Feiten en cijfers over vrijwillige inzet

Exacte gegevens over het aantal vrijwilligers in Nederland zijn lastig te geven omdat, afhankelijk van de vraagstelling en timing van het onderzoek, de cijfers per onderzoek wisselen. Volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statestiek) telt Nederland 5,8 miljoen vrijwilligers: 45% van de inwoners van Nederland vanaf 18 jaar heeft in 2010 vrijwilligerswerk gedaan (Houben-van Herte en te Riele, 2011). Meer dan driekwart van het vrijwilligerswerk bestaat uit uitvoerend-ondersteunend werk en ruim een kwart uit bestuurswerk (Houben-van Herten en te Riele, 2011).

Wie zijn de vrijwilligers?
Vrijwilligerswerk wordt in Nederland vaker gedaan door hoger opgeleiden, door personen zonder betaald werk (een kwart van alle vrijwilligers zijn gepensioneerd), door mensen met een protestante kerkelijke achtergrond, met meer inwonende kinderen in het huishouden, met sterk altruïstische waarden, en door mensen die een sterke sociale druk ervaren om vrijwilligerswerk te doen.

Waarom doen ze vrijwilligerswerk?
Uit onderzoek van het CBS blijkt dat het overgrote deel, 92% in 2010, meestal of altijd plezier heeft in het vrijwilligerswerk (Houben-van Herte en te Riele, 2011). Meer dan de helft van de vrijwilligers (57%) is van mening dat vrijwilligerswerk hen nieuwe inzichten verschaft. Bijna even veel vrijwilligers vinden dat ze door vrijwilligerswerk kunnen laten zien dat zij het belangrijk vinden om andere mensen te helpen (56%). Bijna de helft van de vrijwilligers (49%) zegt dat vrijwilligerswerk goed is voor het gevoel van eigenwaarde.

Waar zijn ze actief als vrijwilliger?
In sportverenigingen wordt het meeste vrijwilligerswerk gedaan. 14% van de vrijwilligers zet zich in de sportsector. Daarnaast zijn levensbeschouwelijke organisaties en scholen populair. (Houben-van Herte en te Riele, 2011).

Wat doen de steunpunten vrijwilligerswerk?
Uit een herhalingsonderzoek naar het werk van lokale steunpunten vrijwilligerswerk (Ploegmakers, e.a., 2011) blijkt dat de meeste steunpunten vrijwilligerswerk zijn ondergebracht bij een brede welzijnsstichting (76% in 2010). Een steunpunt heeft gemiddeld 374 organisaties in haar bestand, waarvan zo’n 64% vrijwilligersorganisaties. Er vinden via internet gemiddeld 86 bemiddelingen per maand plaats. Daarnaast worden gemiddeld 45 mensen per maand bemiddeld via de balie. Daarvan leidt iets minder dan de helft uiteindelijk tot een geslaagde plaatsing bij een vrijwilligersorganisatie.

Gemeentelijk beleid
Uit de nulmeting vrijwilligerswerkbeleid onder gemeenten blijkt dat er een enorme toename is te zien van gemeenten die vrijwilligersbeleid hanteren. In 1998 ging het om 6% van de gemeenten, in 2009 om 70%

Bron: movisie. U kunt het hele rapport downloaden in PDF 

Inloggen

  1. Wachtwoord vergeten?

Surplus Welzijn - Locatie Moerdijk

Kasteelweg 1
4761 BN Zevenbergen

Openingstijden vrijwilligerscentrale:
Donderdag 13.00 - 16.00 uur  spreekuur in het gemeentehuis Zevenbergen

T. 0168-331357
E. vwc-moerdijk@surplus.nl.

Spreekuren OnS Moerdijk:
Woensdag 10.00 - 12.00 uur Fendertshof, Fijnaart

Donderdag 13.00-16.00 uur Gemeentehuis, Zevenbergen

www.ons-moerdijk.nl